Velkommen til Skandinavisk Singlehandsejler-Forening

Foreningen blev stiftet d. 4. januar 2016 i Odense. Med var Erik Venøbo, Jan Møller, Ole Ingemann og Katrine Bertelsen.

Ideen til denne forening opstod efter en uheldig hændelse til Sjælland Rundt i 2014, hvor en singlehandsejler faldt i søvn tæt på T-ruten.

Efter tumulten ovenpå Sjælland Rundt, opstod ideen om at lave en singlehandforening. Erik Venøbo, der vandt Sjælland Rundt Singlehand i 2014 mente, at der var behov for en forening, der kan skabe basis for et dansk/skandinavisk singlehandmiljø. Han tog kontakt til solosejler Jan Møller, der var med på ideen. Senere kom sejlsportsjournalist Katrine Bertelsen og Ole Ingemann Nielsen, arrangør af Silverrudder med.

Formål:

Skandinavisk Singlehandsejler-Forenings formål er at:
udbrede kendskab til og interesse for singlehandsejlads i Nordeuropa
udforme et sikkerhedskodeks for singlehandsejlere
rådgive og vejlede kapsejladsarrangører af singlehandsejlads
publicere en kapsejlads- og eventkalender for singlehandlere
virke som bindeled mellem medlemmerne og internationale singlehand-events

I singlehandforeningen skal der diskuteres og udveksles erfaringer, og det skal ikke mindst være et forum, hvor sejlerne kan få indflydelse på singlehandkapsejladserne og deres form. Også det aspekt, at singlehandkapsejladser oftest sejles efter søvejsregler, giver andre udfordringer, bl.a. i forhold til protester. Singlehandforeningen skal ikke kun være for kapsejlere, da der er masser af tursejlere, der ofte sejler lange stræk alene.