Hermed indkaldes til generalforsamling i Skandinavisk Singlehandsejler Forening, der afholdes den 3. november 2018 i Kerteminde Sejlklub.

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til 3. ordinære generalforsamling i
SKANDINAVISK SINGLEHANDSEJLER-FORENING ,
som i år afholdes i Kerteminde Sejlklub, ved jollepladsen, Kerteminde Marina,
lørdag den 3. november kl. 10.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende
år.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og revisorer (genvalg kan finde sted):
Formand (ulige årstal)
Næstformand (lige årstal)
Kasserer (ulige årstal)
1 øvrigt bestyrelsesmedlem (lige årstal)
2 suppleanter til bestyrelsen (for ét år)
2 revisorer samt 1 revisorsuppleant (for ét år)
7. Eventuelt

Bestyrelsen håber på, at I vil møde talstærkt op til vores ordinære generalforsamling.

Hermed indkaldes til foreningens generalforsamling og efterfølgende julefrokost der afholdes i Kerteminde Marina.

Se indbydelsen for detaljer.

Generalforsamling-2017

Referat af generalforsamling:

Generalforsamling 2017 referat

SKANDINAVISK SINGLEHANDSEJLER-FORENING afholder 1. ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes i Svendborg, Kammerateriet, Svendborg Havn, Frederiksø
søndag den 18. september kl. 12.00

Indkaldelse-generalforsamling-SSF-2016

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det
kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og revisorer (genvalg kan finde sted):

Formand  (ulige årstal)
Næstformand  (lige årstal)
Kasserer  (ulige årstal)
1 øvrigt bestyrelsesmedlem  (lige årstal)
2 suppleanter til bestyrelsen  (for ét år)
2 revisorer samt 1 revisorsuppleant   (for ét år)

7. Eventuelt


Læs referatet fra foreningens 1. ordinære generalforsamling

SSF-gf-ref-2016

Læs referatet af den stiftende generalforsamling afholdt den 4. januar i Odense:

Referat-1-SSF-2016