NOTICE OF RACE

FØLG OS


SINGLEHAND(KAP)SEJLADS FRA DIN HJEMHAVN TIL ANHOLT OG RETUR


10-12 juni 2022
Kapsejlads direkte fra din hjemhavn – ingen transportsejlads.
Singlehanded – du konkurrerer mod dig selv, og tiden.
Samtidig målgang for alle – på Anholt.
Vi giver dig en sømiletid, som bestemmer dit starttidspunkt.
Første båd i havn er vinderen.
Ankomst til Anholt lørdag formiddag.
Singlehander Folkemøde Lørdag middag og middag Lørdag aften.
Afsejling søndag formiddag.
Hygge og samvær på havnen
Naturligvis er kapsejladsen ikke fair, til gengæld er den sjov.Sejladsen:
Sejladsen skabes af dig som deltager - det er din starthavn, eller et andet punkt som du vælger, der er dit udgangspunkt.
Vi sejler om kap til Anholt og hygger os på vejen hjem.

Arrangør:
Skandinavisk Singlehandsejler Forening (SSF)

Hvem kan deltage:
Alle der interesserer sig for Singlehanded sejlads er velkomne.
Fartøjer:
Alle typer sødygtige både hvor skipperen selv er sikker på at man kan sejle sikkert fra egen hjemhavn til Anholt og retur. Hvis ikke man selv har en båd, så spørg en anden singlehanded sejler om du må sejle med, eller tag færgen.
Besætning:
Alle ombord skal interessere sig for Singlehanded sejlads. Man må være lige så mange man vil ombord. (Man skal dog sejle singlehanded hvis man vil vinde en af de overdådige præmier)

Tilmelding:
inden 1. juni 2022.

Vigtige datoer:
1. maj: fortæl os om du har lyst til at deltage (af hensyn til aftale med havn og restaurant m.fl.)
1. juni: Sidste frist for tilmelding
6. juni: Offentliggørelse af deltagerliste med startsted og starttidspunkt
11. juni kl.10:00 Du er ventet på Anholt
12. juni ca. kl. 10:00 Vi afsejler fra Anholt

Kapsejladsregler:
Der sejles efter de internationale søvejsregler, og der føres yachtflag.
Hvis en båd under – efter sejladsledelsens opfattelse – groft tilsidesætter sejladsreglerne og/eller godt sømandskab, kan sejladsledelsen suverænt beslutte og meddele at en båd/skipper omgående udgår af sejladsen og ikke kan sejle videre som deltager. Der kan ikke protesteres over en sådan afgørelse og den medfører ikke kompensation.
Handicapsystem:
Der er udarbejdet et sindrigt handicap system (alle handicap systemer skal både være sindrige og ugennemskuelige), som sikrer at den skipper som rammer Anholt præcist kl. 10:00:00 lørdag d. 11. juni 2022 vil vinde og hvis der er flere som ankommer samtidigt, er det den som har sejlet længst som vinder.
Men vi har smidt dette fine system væk, fordi vi selv vil sejle med, så den som kommer først, vinder! (og vinder retten til at hjælpe de efterfølgende i havn).

Start:
Du starter på det angivne tidspunkt - tager et billede af din hjemhavns molehoved eller det startpunkt du har valgt, med din telefon og sender det til sejladsledelsen. For dem som benytter iPad navigation og lignende er der også mulighed for at tage et ’screenshot’ som dokumentation.

Målgang:
Officielt målpunkt: 56° 42,85’N 011° 30,31’E
Du tager et billede af molehovedet ved Anholt havn og sender det til sejladsledelsen. For dem som benytter iPad navigation og lignende er der også mulighed for at tage et ’screenshot’ som dokumentation.
Ved anløb af Anholt havn opfordres skipperen til at annoncere sin ankomst på VHF kanal 72 til ’Anholt Lone Star’.

Samling på tropperne:
Det er hensigten at alle deltagere skal mødes og have god tid sammen på Anholt, derfor giver vi deltagere lov til at benytte motor, dog først EFTER første båd er i mål og tidspunktet er efter kl. 10:00 d, 11. juni 2022
Enhver deltager som ankommer efter kl. 15:00 d. 11. juni 2022 og ikke har benyttet motor i maksimal grad, kan idømmes pligten til at bære en propelhat (som udleveres ved landgang).

Logbog:
Skipper skal føre logbog undervejs. Der henstilles til, at der i videst muligt omfang noteres ændringer af sejlvalg, vejrsituation, rutevalg, passage af særlige rutepunkter og brug af motor i skibets logbog.

Sikkerhed:
Bådens stand og funktionalitet skal være i orden. Ved at indsende tilmeldingen erklærer Skipperen, at båden er i god stand, at den vil være i stand til at gennemføre sejladsen og at bådens stand opfylder de minimumskriterier som er opstillet nedenfor:
Krav til båden og dens udstyr:
Driftsklar motor
Fastmonterede navigationslanterner. Reglementerede side- og agterlanterner skal føres fra kl. 21:50 til kl.04:30, samt i tilfælde af nedsat sigtbarhed.
Autopilot eller selvstyrer passende til bådens deplacement og distance.
Fastgørelsespunkter for tilkobling af livliner i cockpit som tillader fri bevægelse i hele cockpittet.
Jacklines (livlinestropper) monteret i hele bådens længde, således at den kombineret med tilkoblet sikkerhedsline muliggør at alle områder af båden kan nås. Jacklines skal være monterede under hele sejladsen og skal anvendes når skipper er på dæk.
Fastmonteret VHF under dæk eller Håndholdt vandtæt VHF.
Vandtæt mobiltelefon eller i vandtæt etui.
Elektronisk navigationsudstyr (GPS/Søkortplotter og/eller søkort)
Magnetkompas med natbelysning
Det anbefales varmt at installere en AIS transponder.

Rednings- og sikkerhedsudstyr, der skal være ombord og funktionsdygtigt:
Personligt redningsudstyr: Redningsvest 150 kN forberedt med livline og lys.
2 stk. livliner. Livlinen skal have 2 stropper, kort og lang. Den skal være af godkendt type og må ikke ældre end 5 år.
Brandslukker med minimum 2kg slukningsmateriale
Solid pøs med snor monteret
Redningskrans samt 30 meter kasteline
Radarreflektor
Signalhorn / Kompressor
Ankergrej bestående af anker, kæde, blytov og/eller ankerline dimensioneret efter bådens deplacement
Kraftig stavlygte
Nødlanterner til backup for de fastmonterede
Redningsstige eller badelejder
Boltsaks eller nedstryger med HSS klinge med let adkomst.
Nødraketter: 2 røde håndblus, 2 røde faldskærmsraketter, 2 hvide
håndblus eller signalpistol med tilsvarende antal patroner.
Førstehjælpskasse

Deltagergebyr:
kr. 0,-
Ja, vi er klar over at det er voldsomt, men du kan videresælge dit startnummer
Til gengæld: Hvis du udebliver uden gyldig grund så koster det kr. 200,- (mangel på tørst er IKKE en gyldig grund, men dårligt vejr er naturligvis). Seneste framelding er d. 6. juni 2022. til singlehandsejler@gmail.com

Havnepenge på Anholt:
Der betales normale havnepenge, vi forsøger at få sponsoreret havnepengene til medlemmer af SSF

Kommunikation:
Her på hjemmesiden vil der være sejladsinformationer, deltagerliste samt program for lørdag/søndag på Anholt.
Alle tilmeldte deltagere opfordres til at melde ind på Facebook side ’Anholt-Lone-Star’, her vil der i løbet af sejladsen komme nyheder og deltagerne kan skrive ind om deres fremskridt (eller mangle på samme) og opsætte billeder og video.

Præmier:
Ja til alle som gennemfører.

Program på Anholt:
Vi mødes lørdag eftermiddag i Sailorhouse, hvor vi afholder det efterhånden traditionsrige årlige Singlehander Folkemøde. Her snakker vi om løst og fast omkring vores sejladsform, erfaringen siger at vi kommer igennem:
Alle præsenterer sig og fortæller om deres erfaringer og hvad de gerne vil have med hjem fra Anholt.
Vi snakker om hvilke sejladser og arrangementer som findes for os, og folk der tidligere har deltaget øser ud af deres erfaringer.
Sikkerhed er også et fast emne, her kommer vi både rundt om godt sømandskab og udstyr.
Hvis der er stemning for går vi ud for at checke hinandens både ud, det kunne jo være at der var nogle gode løsninger som skal kopieres.
Hvad der er sikkert: vi kommer til at hygge os og der er altid for lidt tid!

Mad og drikke:
Vi har aftale med Klaus havnefoged der forsøger at lægge os samlet og Mikkel fra Al’got der serverer aftensmad for os lørdag.
Menuen lørdag aften TBA.
Af hensyn til planlægningen skal maden bestilles og betales på forhånd. Vi kommer tilbage med info hvordan du bestiller/betaler.

Husk:
Solid forberedelse, godt sømandskab og højt humør er det vigtigste du kan medbringe til sejladsen.